mz12

Er du nyuddannet eller på vej til at blive det? Så stort tillykke med din uddannelse og dine storartede fremtidsudsigter.

Men det er også tiden, hvor du skal starte med at tage økonomisk ansvar for din fremtid, forstået på den måde, at du kan risikere at stå ledig efter endt uddannelse, og hvad skal du så leve af?

En måde at løse problemet på er at melde dig ind i en a-kasse, mens du er under uddannelse, hvor flere a-kasser har muligheder for, at du kan blive medlem, uden at det koster dig noget, og hvor det efterfølgende giver dig en indtægt.

penge

 Hvordan er reglerne så?

Jamen, der er ingen fordele uden nogen form for forpligtelse. Sagen er den, at der følger følgende regler med, når du gerne vil søge om dimittendsats:

Uddannelsen skal være normeret til mindst 18 måneder.

Den skal være offentligt anerkendt, hvilket vil sige at den skal være SU-berettiget, eller være en elev- eller lærlingeuddannelse.

Herudover er der krav om ophold i Danmark, hvilket konkret betyder, at du skal have haft både bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens start og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Fra 1. januar 2017 skal alle a-kasse medlemmer have opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 12 år for at kunne få nogen form for dagpenge.

 Hvor meget kan du få som dimittend?

Som helt nyuddannet kan du få dagpenge – enten fra dag 1 efter studiet eller efter en måned efter endt uddannelse, som nyuddannet, det der også kaldes for dimittend, så kan du en særlig sats på 13.489 om måneden, som svarer til 71% af højeste dagpengesats.

Hvis det er sådan, at du er forsørger samtidig med at være dimittend, så er satsen en anden, nemlig 15,470, hvilket svarer til 82% af højeste dagpengesats.

Det, der definerer, at man er forsørger, det er, at du har biologiske børn eller adopterede børn, der bor sammen med dig, hvor forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet selv bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det fylder 18 år, og barnet skal desuden opholde sig i Danmark.

vejen til job

 Det skal du huske:

Efter du har afsluttet din uddannelse, har du to uger til at søge optagelse, og den definition skal findes i, hvornår studieaktivitet er sluttet, den sidste karakter er givet, og sidste eksamen er bestået.

Hvis det er sådan, at et eksamensbevis udstedes, så vil den dato beviset udstedes altid kunne bruges, som den dato uddannelsen er gennemført.

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, så skal du huske at ændre din status fra studerende til nyuddannet for at kunne gøre din ret gældende.

Og så er der naturligvis tilmeldingen til jobnet.dk, senest den dag du søger dagpenge fra.