mz12

Du bliver et bedre menneske af at gøre noget godt for andre, og dermed gør du også noget godt for dig selv. Der er mange måder, du kan gøre noget godt på. Hvis du tilmed gør det uden at tænke på at skulle tjene penge på det, så føles det dobbelt godt, så den gevinst er meget mere end guld værd.

Du er selvfølgelig nødt til at tjene penge for at leve, men hvis du får gjort noget, der ikke er for egen vindings skyld, og som kan gavne andre, så kan du være med til at gøre en positiv forskel.

Gør noget godt for miljøet

Hvis du i din hverdag sørger for at være bevidst om at skåne miljøet, så får du gjort noget godt for miljøet og for hele verden. Mange dråber små…

Du kan for eksempel sørge for at være grundig med din affaldssortering. Gør vi alle sammen det, så vil det gøre en markant forskel. Du kan også gå skridtet længere og samle affald sammen fra dit eget område, i naturen generelt eller på stranden. Det kan også i meget høj grad være medvirkende til, at du skåner miljøet og naturen for meget af det affald, der cirkulerer rundt omkring.

Gør noget godt for andre mennesker

Du kan også yde en stor og god indsats ved at hjælpe andre mennesker. Det kan være i form af diverse frivillige jobs. Du kan vælge sådan noget som at være lektiehjælper, at være besøgsven, at arbejde i en genbrugsbutik, at være idrætstræner, at sprogtræne med indvandrere og så videre. Der er masser af mennesker, der har brug for kontakt og støtte.

frillighed

Rejs ud som frivillig

Find din egen måde at være god for andre mennesker på. Det kan både være i det små og en større ting. Hvis du tager den helt ud, så kan du vælge at rejse ud i verden som frivillig på nogle af verdens mest trængende områder. Dem er der desværre masser af, og her vil du få den ultimative oplevelse af at kunne gøre en forskel for andre mennesker.

Der er et overvældende antal af mennesker, der er i den yderste nød mange steder i verden. Du kan komme til at hjælpe dem ved at tilknytte dig en hjælpeorganisation, der arbejder internationalt.

Pas på dig selv

Hvis du i din iver for at arbejde som frivillig for at hjælpe mennesker i nød enten herhjemme eller ude i verden ikke husker på at passe godt på dig selv, så kan du risikere at bukke under for en stor håbløshed. Det sker, fordi problemerne er så massive, og effekten af din store indsats trods alt er begrænset. Det kan også være belastende at opleve stor nød og elendighed i forhold til andre menneskers skæbner.

Du er derfor massivt udsat for en risiko for at blive alt for påvirket af det, du oplever. Derfor er det nødvendigt, at du forsøger at ruste dig bedst muligt til at møde det, du kommer til at opleve. Det kan være svært at forberede dig på, før du er i det, men noget kan du gøre.

Du bør sætte dig grundigt ind i det arbejde, du kommer til at udføre. Du kan også med fordel styrke dig selv ved at meditere eller dyrke yoga, så både din krop og dit sind kommer i god balance.